جلسه ستاد تنظیم بازار با محوریت تامین میوه روز‌های پایانی سال و عید ۹۹ برگزار و تامین ۲ هزار تن سیب و پرتقال در دستور کار قرار گرفت. خواجویی معاون سازمان صمت استان در جلسه ستاد تنظیم بازار با محوریت تامین میوه روز‌های پایانی سال و شب عید، با اعلام اینکه مقرر شده برای میوه […]

جلسه ستاد تنظیم بازار با محوریت تامین میوه روز‌های پایانی سال و عید ۹۹ برگزار و تامین ۲ هزار تن سیب و پرتقال در دستور کار قرار گرفت.

خواجویی معاون سازمان صمت استان در جلسه ستاد تنظیم بازار با محوریت تامین میوه روز‌های پایانی سال و شب عید، با اعلام اینکه مقرر شده برای میوه شب عید ۷۰۰ تن سیب درختی شامل ۶۰۰ تن سیب زرد و ۱۰۰ تن سیب سرخ تهیه شود گفت: میوه پرتقال هم ۱۴۰۰ تن است که از مازندران و جنوب استان تامین شود.