رئیس اداره تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: «واحد سیرجان در بحث درآمدهای غیرشهریه‌ای با توجه پیش‌بینی بودجه در سال ۹۷-۹۸ جذب صد درصدی داشته است.» سیدعلیرضا موسوی در بازدید از دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان و مرکز آموزش‌های کوتاه‌مدت اظهار کرد: «واحد سیرجان در بحث درآمدهای غیرشهریه‌ای از محل برگزاری دوره‌های […]

رئیس اداره تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: «واحد سیرجان در بحث درآمدهای غیرشهریه‌ای با توجه پیش‌بینی بودجه در سال ۹۷-۹۸ جذب صد درصدی داشته است.»

سیدعلیرضا موسوی در بازدید از دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان و مرکز آموزش‌های کوتاه‌مدت اظهار کرد: «واحد سیرجان در بحث درآمدهای غیرشهریه‌ای از محل برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت با توجه پیش‌بینی بودجه در سال ۹۷-۹۸ جذب صد درصدی داشته است.»

وی پس از بازدید بخش‌های مختلف واحد سیرجان عنوان کرد: «دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان اقدامات ارزشمند و پایه‌ای در راستای کسب درآمد غیرشهریه‌ای انجام داده است که اهداف کلی دانشگاه نیز بر همین مبنا ست چراکه رسالت دانشگاه آموزش و پژوهش است.»

رئیس اداره تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: «طبق پیش‌بینی بودجه در بحث آموزش‌های کوتاه‌مدت، واحد سیرجان توانسته درآمد صد درصدی داشته باشد که لازم است از تلاش‌های رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان قدردانی شود.»

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان نیز بیان کرد: «واحد سیرجان در بحث جذب درآمدهای غیرشهریه‌ای که تأکید ریاست عالی دانشگاه است، گام‌های مؤثری برداشته است.»

علی یعقوبی‌پور بیان کرد: «عقد قراردادهای مختلف آموزشی و ساخت قطعات مورد نیاز صنعت ازجمله فعالیت‌های مهم واحد در رابطه با درآمد غیرشهریه‌ای بوده است.»

این خبر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید: