سه کاراته کار جوان اهل سیرجان در مسابقات قهرمانی کشور که در استان فارس برگزار شد موفق به کسب مدال طلا و برنز شدند. در این رقابت ها محمد امین پورصادقی سیرجانی در سبک کاراته شوی کوکای یونیون در وزن منهای ۷۵ کیلوگرم قهرمان شد و مدال طلا گرفت. همچنین مصطفی عباسی در وزن منفی […]

سه کاراته کار جوان اهل سیرجان در مسابقات قهرمانی کشور که در استان فارس برگزار شد موفق به کسب مدال طلا و برنز شدند.

در این رقابت ها محمد امین پورصادقی سیرجانی در سبک کاراته شوی کوکای یونیون در وزن منهای ۷۵ کیلوگرم قهرمان شد و مدال طلا گرفت.

همچنین مصطفی عباسی در وزن منفی ۶۰ کیلوگرم و مسلم خواجویی هم در وزن منهای ۶۷ کیلوگرم به مقام سوم دست یافتند و موفق به کسب مدال برنز شدند.

این کاراته کاران به مربی گری قاسم مظفری راهی مسابقات کشوری شده بودند .

مسابقات کاراته کاران جوان کشورمان با رقابت بیش از ۶۰۰ نفر کارته کارجوان در استان فارس انجام شد.