فرمانده انتظامي سيرجان از كشف ۱۸۵ كيلوگرم ترياك از یک منزل مسکونی و دستگيري متهم در عمليلت ماموران پليس مبارزه با مواد مخدر اين شهرستان خبر داد. سرهنگ محمدرضا ايران نژاد گفت: ماموران پليس مبارزه با مواد مخدر اين شهرستان به دنبال يك سري اقدامات اطلاعاتي از دپوي مقاديري موادمخدر در يک منزل مسكوني باخبر […]

فرمانده انتظامي سيرجان از كشف ۱۸۵ كيلوگرم ترياك از یک منزل مسکونی و دستگيري متهم در عمليلت ماموران پليس مبارزه با مواد مخدر اين شهرستان خبر داد.

سرهنگ محمدرضا ايران نژاد گفت: ماموران پليس مبارزه با مواد مخدر اين شهرستان به دنبال يك سري اقدامات اطلاعاتي از دپوي مقاديري موادمخدر در يک منزل مسكوني باخبر شدند.

وي افزود: مأموران با هماهنگي مقام قضائي در يك اقدام ضربتي وارد این منزل شدند و در بازرسي از محل،۱۸۵كيلوگرم ترياك که به طرز بسيار ماهرانه اي در قسمت های مختلف این منزل جاساز شده بود را كشف کردند.

وی اظهار داشت: در اين رابطه یک قاچاقچي دستگير و با تشكيل پرونده به مراجع قضائي معرفي شد.

فرمانده انتظامي شهرستان سيرجان با اشاره به اينكه اين محموله موادمخدر جهت انتقال به نقاط مركزي كشور دپو شده بود، نقش ارزنده گزارشات مردمي را در این کشف و دیگر عملیات های موفق انتظامی بسیار موثر برشمرد.