ساعت رسمی کشور امشب (ساعت ۲۴)، یک ساعت به عقب کشیده خواهد شد. بر اساس قانون تغییر ساعت رسمی کشور مصوب ۱۳۸۶ مجلس، ساعت رسمی کشور در تاریخ ۳۰ شهریور ساعت ۲۴ یک ساعت به عقب کشیده می‌شود. گفتنی است؛ ساعت رسمی کشور هرسال در ساعت ٢٤ روز اول فروردین ماه یک ساعت به جلو […]

ساعت رسمی کشور امشب (ساعت ۲۴)، یک ساعت به عقب کشیده خواهد شد.

بر اساس قانون تغییر ساعت رسمی کشور مصوب ۱۳۸۶ مجلس، ساعت رسمی کشور در تاریخ ۳۰ شهریور ساعت ۲۴ یک ساعت به عقب کشیده می‌شود.

گفتنی است؛ ساعت رسمی کشور هرسال در ساعت ٢٤ روز اول فروردین ماه یک ساعت به جلو کشیده می‌شود و در ساعت ٢٤ روز سی ام شهریورماه به حال سابق برگردانده می‌شود.