رئيس آموزش و پرورش سيرجان از كمك ۷۰ ميليارد ريالي خيرين در آغاز سال تحصيلي جديد به آموزش و پرورش اين شهرستان خبر داد. اكبر محياپور روز شنبه در آيين نواختن زنگ مهر و زنگ سرشماري در سيرجان افزود: كمك هاي خيرين مدرسه ساز سيرجاني به آموزش و پرورش اين شهرستان در قالب احداث و […]

رئيس آموزش و پرورش سيرجان از كمك ۷۰ ميليارد ريالي خيرين در آغاز سال تحصيلي جديد به آموزش و پرورش اين شهرستان خبر داد.

اكبر محياپور روز شنبه در آيين نواختن زنگ مهر و زنگ سرشماري در سيرجان افزود: كمك هاي خيرين مدرسه ساز سيرجاني به آموزش و پرورش اين شهرستان در قالب احداث و اتمام شش باب واحد آموزشي با ۳۲ كلاس درس بوده است.
وي اظهار كرد: بيش از ۵۷ هزار دانش آموز سيرجاني در ۵۰۰ واحد آموزشي شهرستان سيرجان سال تحصيلي جديد را آغاز كردند.
رئيس آموزش و پرورش سيرجان گفت: خيرين مدرسه ساز ۸ باب مدرسه عشايري را طي سال گذشته در اين شهرستان احداث كردند كه حدود ۱۰۰ دانش آموز عشايري از فضاي مناسب تحصيل بهره مند شدند.
وي افزود: خيرين مدرسه ساز سيرجاني همچنين امروز ۱۶ كلاس درس را در قالب ۵ واحد آموزشي تحويل آموزش و پرورش اين شهرستان دادند.
وي تصريح كرد: همچنين امروز ۲ ساختمان سرايداري و شش سالن نمازخانه و چند منظوره نيز با زيربناي ۲ هزار و ۴۰۰ مترمربع توسط خيرين تحويل آموزش و پرورش سيرجان شد.
آيين نواخته شدن زنگ آغاز سال تحصيلي در مدرسه نمونه اميرالمومنين (ع) سيرجان با حضور مسئولان برگزار شد.