دیدار دوستانه بین تیم های گل گهر و شاهین بوشهر لغو شد. به گزارش روابط عمومی باشگاه شاهیت شهرداری بوشهر، دیدار تدارکاتی تیم های گل گهر سیرجان و شاهین شهرداری بوشهر به علت مشکلات زمین چمن و نور ورزشگاه سیرجان لغو شد. قرار بود این بازی امروز برگزار شود.

دیدار دوستانه بین تیم های گل گهر و شاهین بوشهر لغو شد.

به گزارش روابط عمومی باشگاه شاهیت شهرداری بوشهر، دیدار تدارکاتی تیم های گل گهر سیرجان و شاهین شهرداری بوشهر به علت مشکلات زمین چمن و نور ورزشگاه سیرجان لغو شد.

قرار بود این بازی امروز برگزار شود.