کارگاه بزرگ تولید مشروبات الکلی دست ساز در سیرجان پس از دو ماه عملیات اطلاعاتی و تعقیب و مراقبت شناسایی و منهدم شد. محسن نیک ورز دادستان سیرجان گفت: شانزده هزار لیتر مشروب الکلی دست ساز از این کارگاه در روستای دولت آباد در یک منزل مسکونی کشف و ضبط شد. وی افزود:مشروبات الکلی در […]

کارگاه بزرگ تولید مشروبات الکلی دست ساز در سیرجان پس از دو ماه عملیات اطلاعاتی و تعقیب و مراقبت شناسایی و منهدم شد.

محسن نیک ورز دادستان سیرجان گفت: شانزده هزار لیتر مشروب الکلی دست ساز از این کارگاه در روستای دولت آباد در یک منزل مسکونی کشف و ضبط شد.

وی افزود:مشروبات الکلی در تانکری در زیرخاک جا سازی شده بودند واز طریق لوله‌های خروجی از تانکر به داخل منزل انتقال داده می‌شد.

این درحالی است که چند سال اخیر آماری از مرگ و میر و مسمومیت ناشی از مصرف مشروبات دست ساز دراین شهرستان گزارش شده بود.