برنامه پرواز‌های فرودگاه بین‌المللی سیرجان

سیرجان – تهران 
شماره پرواز ساعت حرکت (وقت محلی) ساعت رسیدن (وقت محلی) ایام هفته هواپیما مدت پرواز
W51062 ۰۶:۰۰ ۰۷:۴۰ یکشنبه,دوشنبه,سه شنبه,پنج شنبه BAEE ۱:۴۰
W51072 ۲۱:۳۰ ۲۳:۱۰ سه شنبه BAEE ۱:۴۰
W51072 ۲۲:۰۵ ۲۳:۴۵ پنج شنبه,جمعه BAEE ۱:۴۰

 

تهران  – سیرجان
شماره پرواز ساعت حرکت (وقت محلی) ساعت رسیدن (وقت محلی) ایام هفته هواپیما مدت پرواز
W51063 ۲۲:۰۰ ۲۳:۴۰ شنبه,یکشنبه,دوشنبه,چهارشنبه BAEE ۱:۴۰
W51073 ۱۸:۵۰ ۲۰:۴۰ سه شنبه BAEE ۱:۵۰
W51073 ۱۹:۴۵ ۲۱:۲۵ پنج شنبه,جمعه BAEE ۱:۴۰

 

برنامه حرکت قطار‌های سیرجان

مبدا مقصد مسافت نوع قطار مالک شماره قطار روزهای حرکت ساعت حرکت از مبدا ساعت ورود به مقصد
سیرجان تهران ۱۱۲۴ لوكس شش نفري جوپار ۸۲۱ همه روزه ۱۷:۵۰ ۰۷:۵۰
سیرجان تهران ۱۱۲۴ غزال بنياد بن ريل ۸۲۳ همه روزه ۱۸:۴۵ ۰۸:۳۵
سیرجان تهران ۱۱۲۴ غزال بنياد(vip) بن ريل ۸۲۳ همه روزه ۱۸:۴۵ ۰۸:۳۵

 

مبدا مقصد مسافت نوع قطار مالک شماره قطار روزهای حرکت ساعت حرکت از مبدا ساعت ورود به مقصد
سیرجان اصفهان ۵۷۶ چهار تخته البرز رجا ۵۳۳ یکروز در میان ۲۱:۲۸ ۰۸:۱۰

 

مبدا مقصد مسافت نوع قطار مالک شماره قطار روزهای حرکت ساعت حرکت از مبدا ساعت ورود به مقصد
سیرجان مشهد ۲۰۵۰ غزال ريل سير ریل سیر کوثر ۸۸۰ همه روزه ۱۹:۲۰ ۱۲:۰۰
سیرجان مشهد ۲۰۵۰ چهار تخته VIP کوثر ريل سير كوثر ۸۸۰ همه روزه ۱۹:۲۰ ۱۲:۰۰
سیرجان مشهد ۲۰۵۰ درجه يك خواب-تهويه دار ريل سير كوثر ۸۸۰ همه روزه ۱۹:۲۰ ۱۲:۰۰