برنامه پرواز‌های فرودگاه بین‌المللی سیرجان

سیرجان – تهران

شرکت هواپیمایی

ایام هفته شماره پرواز ساعت حرکت ساعت ورود هواپیما

مدت پرواز

ماهان

شنبه‌ W51062 ۵:۴۵ ۷:۲۵ ‌BAE

۱:۴۰

ماهان

یکشنبه‌ W51062 ۶:۰۰ ۷:۴۰ BAE

۱:۴۰

ماهان

دوشنبه‌ W51062 ۶:۰۰ ۷:۴۰ BAE

۱:۴۰

ماهان

سه‌شنبه‌ W51062 ۶:۰۰ ۷:۴۰ BAE

۱:۴۰

ماهان

سه‌شنبه‌ W51072 ۲۰:۰۰ ۲۱:۴۰ BAE ۱:۴۰
ماهان چهارشنبه W51072 ۲۰:۰۰ ۲۱:۴۰ BAE

۱:۴۰

ماهان

پنج‌شنبه W51072 ۱۹:۴۰ ۲۱:۲۰ BAE ۱:۴۰
زاگرس شنبه‌ ۴۰۳۶ ۹:۱۰ ۱۰:۴۰ MD

۱:۳۰

زاگرس

چهارشنبه ۴۰۳۶ ۱۴:۴۵ ۱۶:۲۰ MD

۱:۳۵

 

تهران – سیرجان

شرکت هواپیمایی

ایام هفته

شماره پرواز

ساعت حرکت

ساعت ورود

هواپیما

مدت پرواز

ماهان

شنبه‌ W51063 ۲۱:۴۵ ۲۳:۲۵ ‌BAE ۱:۴۰
ماهان یکشنبه‌ W51063 ۲۱:۴۵ ۲۳:۲۵ BAE

۱:۴۰

ماهان

دوشنبه‌ W51063 ۲۲:۱۰ ۲۳:۵۰ BAE ۱:۴۰
ماهان سه‌شنبه‌ W51073 ۱۷:۴۰ ۱۹:۱۰ BAE

۱:۴۰

ماهان

چهارشنبه W51073 ۱۷:۴۰ ۱۹:۱۰ BAE ۱:۴۰
ماهان پنج‌شنبه W51073 ۱۷:۲۰ ۱۸:۵۰ BAE

۱:۴۰

ماهان

جمعه W51063 ۲۱:۴۵ ۲۳:۲۵ BAE ۱:۴۰
زاگرس شنبه‌ ۴۰۳۷ ۶:۳۰ ۸:۰۰ MD

۱:۳۰

زاگرس

چهارشنبه ۴۰۳۷ ۱۲:۵ ۱۳:۳۵ MD

۱:۳۰

 

برنامه حرکت قطار‌های سیرجان

مبدا مقصد مسافت نوع قطار مالک شماره قطار روزهای حرکت ساعت حرکت از مبدا ساعت ورود به مقصد
سیرجان تهران ۱۱۲۴ لوكس شش نفري جوپار ۸۲۱ همه روزه ۱۷:۵۰ ۰۷:۵۰
سیرجان تهران ۱۱۲۴ غزال بنياد بن ريل ۸۲۳ همه روزه ۱۸:۴۵ ۰۸:۳۵
سیرجان تهران ۱۱۲۴ غزال بنياد(vip) بن ريل ۸۲۳ همه روزه ۱۸:۴۵ ۰۸:۳۵

 

مبدا مقصد مسافت نوع قطار مالک شماره قطار روزهای حرکت ساعت حرکت از مبدا ساعت ورود به مقصد
سیرجان اصفهان ۵۷۶ چهار تخته البرز رجا ۵۳۳ یکروز در میان ۲۱:۲۸ ۰۸:۱۰

 

مبدا مقصد مسافت نوع قطار مالک شماره قطار روزهای حرکت ساعت حرکت از مبدا ساعت ورود به مقصد
سیرجان مشهد ۲۰۵۰ غزال ريل سير ریل سیر کوثر ۸۸۰ همه روزه ۱۹:۲۰ ۱۲:۰۰
سیرجان مشهد ۲۰۵۰ چهار تخته VIP کوثر ريل سير كوثر ۸۸۰ همه روزه ۱۹:۲۰ ۱۲:۰۰
سیرجان مشهد ۲۰۵۰ درجه يك خواب-تهويه دار ريل سير كوثر ۸۸۰ همه روزه ۱۹:۲۰ ۱۲:۰۰

 

این خبر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید: