بایگانی‌های آفات - پایگاه خبری چند رسانه‌ای سیرجان نیوز "سیرنا"
درختان استان کرمان زرد پوش شدند ۱۲ شهریور ۱۳۹۸
نوبت به مگس مدیترانه ای رسید

درختان استان کرمان زرد پوش شدند

مزارع و باغ‌های کرمان در حالی از ابتدای سال جاری با هجوم سهمگین ملخ‌های آفریقایی مواجه شده بودند که این روزها مگس‌های مدیترانه ای باغ‌های میوه استان را با خطر مواجه می‌کنند. فصل برداشت اکثر میوه‌های در استان کرمان فرا رسیده است و طبق آمار ۲۴ درصد از باغ‌های میوه کشور نیز در استان کرمان […]

رهاسازی حشرات نر نابارور هلیوتیس در باغات سیرجان بنیاد ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

رهاسازی حشرات نر نابارور هلیوتیس در باغات سیرجان بنیاد

رهاسازی حشرات نر نابارور هلیوتیس، جهت کنترل این آفت توسط پژهشکده کشاورزی هسته ای برای اولین بار در ایران در باغات پسته شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد انجام شد. برای نخستین بار در کشور، با همکاری پژوهشکده کشاورزی هسته ای کنترل آفت هلیوتیس با رها سازی حشرات نابارور شده توسط پرتو گاما و با هدف تعیین […]