القاعده

۰۳شهریور
هنوز جسد الظواهری پیدا نشده
طالبان:

هنوز جسد الظواهری پیدا نشده

طالبان که کنترل افغانستان را از تابستان گذشته در اختیار دارد، به طور کلی منکر حضور سرکرده القاعده در کابل بوده است. سخنگوی طالبان می‌گوید هنوز جسد ایمن الظواهری، رهبر القاعده که آمریکا مدعی کشتن وی در کابل شده پیدا نشده است. به گزارش ایسنا، ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان گفت که طالبان جسد ایمن الظواهری […]