تبلیغات محیطی

۲۸مهر
پیشنهاد ۱۵۰ میلیاردی برای تبلیغات محیطی استقلال

پیشنهاد ۱۵۰ میلیاردی برای تبلیغات محیطی استقلال

 خبرنگار ورزش سه مطلع شده که یک شرکت تبلیغاتی برای تبلیغات دور زمین بازی‌های خانگی استقلال مبلغ ۱۵۰ میلیارد تومان به این باشگاه پیشنهاد کرده است. این شرکت تبلیغاتی فقط برای تبلیغات محیطی باشگاه استقلال در این فصل عددی را پیشنهاد کرده که بیشتر از حدود ۱۰۰ میلیاردی است که فصل گذشته کارگزار قبلی این باشگاه […]