حمل بار

۱۵شهریور
اینترنتی شدن حمل بار بین کامیون داران با پیگیری دادستان
بساط دلالی حواله بار در سیرجان جمع شد

اینترنتی شدن حمل بار بین کامیون داران با پیگیری دادستان

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سیرجان در استان کرمان، از راه اندازی سامانه توزیع اینترنتی بار بین کامیون داران در این محسن نیک ورز، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سیرجان در استان کرمان از راه اندازی سامانه توزیع اینترنتی بار بین کامیون داران در این شهرستان خبر داد.نیک ورز، بیان داشت: شهرستان سیرجان سهم عمده‌ای […]