عقاب شاهی

۱۹آبان
عقاب شاهی مهمان محیط زیست سیرجان شد
رسولیان:

عقاب شاهی مهمان محیط زیست سیرجان شد

رئیس اداره حفاظت محیط زیست سیرجان از تحویل یک بهله عقاب شاهی به اداره حفاظت محیط زیست این شهرستان خبر داد. علی اکبر رسولیان، رئیس اداره حفاظت محیط زیست سیرجان گفت: یک بهله عقاب شاهی از سوی یکی از شهروندان تحویل اداره حفاظت محیط زیست سیرجان شد. او افزود: صابر رحیمی یکی از شهروندان سیرجانی به اتفاق […]