عقاب طلایی

۲۲مهر
تیمار از سلطان آسمان ها در سیرجان

تیمار از سلطان آسمان ها در سیرجان

 یک بهله عقاب طلایی آسیب دیده به منظور درمان تحویل اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سیرجان شد. صادق خُزیمه، مسئول روابط عمومی اداره حفاظت محیط زیست سیرجان گفت: یک بهله عقاب طلایی آسیب دیده که قادر به پرواز نبود، با کمک یکی از مردم مسئولیت پذیر در طبیعت اطراف سیرجان مشاهده و تحویل اداره حفاظت محیط زیست […]