محیط بان

۱۰اردیبهشت
مجهز شدن محیط بانان استان کرمان به جلیقه ضد گلوله
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان خبر داد:

مجهز شدن محیط بانان استان کرمان به جلیقه ضد گلوله

محیط بانان کرمانی برای حراست و برخورد قاطع با متخلفان به جلیقه ضد گلوله و تجهیزات انفرادی مجهز شدند. مدیر کل حفاظت محیط زیست استان کرمان با اشاره به اینکه امروز محیط بانان استان کرمان به جلیقه ضد گلوله وتجهیزات انفرادی مجهز شدند افزود: با آموزشهایی که این افراد فرا گرفته اند راه فراری برای متخلفان […]