مشاور املاک

۱۹آبان
دریافت بیعانه در دفاتر املاک قانونی نیست
رئیس اتحادیه مشاوران املاک:

دریافت بیعانه در دفاتر املاک قانونی نیست

رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: استفاده از کارتخوان واحد صنفی و اخذ بیعانه از جمله تخلف‌هایی است که اتحادیه نسبت به آنها حساس است.مصطفی‌قلی خسروی، اظهار کرد: نیروی انتظامی در برخورد با بنگاه‌های املاک متخلف همکاری مناسبی با اتحادیه مشاوران املاک دارد.وی ادامه داد: عدم رؤیت اصل سند و مدارک هویتی متعاملین، عدم اخذ کد […]