رئیس دادگستری شهرستان سیرجان گفت:کمیته‌های صلح وسازش در مساجد سیرجان راه اندازی می‌شوند. یدالله سپهری، رئیس دادگستری شهرستان سیرجان گفت:با توجه به تاکید رئیس قوه قضائیه مبنی بر استفاده از تمامی ظرفیت‌ها در جهت ایجاد صلح وسازش در جامعه، کمیته‌های صلح وسازش در مساجد سیرجان راه اندازی می‌شوند. او افزود:در مرحله اول این طرح، کمیته […]

رئیس دادگستری شهرستان سیرجان گفت:کمیته‌های صلح وسازش در مساجد سیرجان راه اندازی می‌شوند.

یدالله سپهری، رئیس دادگستری شهرستان سیرجان گفت:با توجه به تاکید رئیس قوه قضائیه مبنی بر استفاده از تمامی ظرفیت‌ها در جهت ایجاد صلح وسازش در جامعه، کمیته‌های صلح وسازش در مساجد سیرجان راه اندازی می‌شوند.

او افزود:در مرحله اول این طرح، کمیته صلح وسازش در دو مسجد امام حسین (ع) و مسجد قدس با حضور امام جماعت، هیات امناء مسجد و فرمانده پایگاه مقاومت مسجد تحت نظارت یکی از قضات دادگستری اقدام به صلح وسازش در پرونده‌های صلحی می‌کند.

سپهری از استقبال بی نظیر قضات این شهرستان برای شرکت در طرح هر مسجد یک حقوقدان خبر داد و گفت:قضات با حضور در مساجد و شرکت در بین مردم بی واسطه به مسائل و سوالات حقوقی افراد پاسخ می‌دهند.

او با اشاره به اینکه بسیاری از مراجعان به سیستم قضائی به دلیل جهل به قانون پایشان به دادگاه‌ها باز می‌شود، تصریح کرد:اجرای این طرح موجب ارتقای سطح دانش حقوقی و قضائی افراد در جامعه می‌شود و ورود بسیاری از پرونده‌ها به سیستم قضائی جلوگیری می‌کند.

این خبر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید: