رئیس سازمان بهزیستی از استعفای ۱۰۰ نفر از مدیران و کارشناسان این سازمان خبر داد. به گزارش ایلنا، وحید قبادی دانا، رئیس سازمان بهزیستی کشور در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: حدود ۳ ماه نیم پیش بهزیستی بخشنامه ای درباره تعارض منافع مدیران بهزیستی صادر شد، چرا که برخی مدیران همزمان با پست مدیریتی […]

رئیس سازمان بهزیستی از استعفای ۱۰۰ نفر از مدیران و کارشناسان این سازمان خبر داد.

به گزارش ایلنا، وحید قبادی دانا، رئیس سازمان بهزیستی کشور در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: حدود ۳ ماه نیم پیش بهزیستی بخشنامه ای درباره تعارض منافع مدیران بهزیستی صادر شد، چرا که برخی مدیران همزمان با پست مدیریتی خود یکی از مراکز را به صورت خصوصی و دولتی اداره می‌کردند.

رییس سازمان بهزیستی تصریح کرد: در حقیقت بخشنامه ای صادر شد تا مدیران بین وظایف اجرایی و اداره مرکز یکی را انتخاب کنند.

قبادی دانا درباره استعفای مدیران گفت: در این مدت ۲۷۲ نفر از مدیران و کارشناسان سازمان در مراکز مسئولیت داشتند که ۱۷۲ نفر از سمت خود در مراکز خصوصی استعفا دادند که شامل ۳ نفر از مدیران کل استان، ۶ نفر معاون استانی، ۳۱ نفر رئیس اداره استان، ۲۶ نفر کارشناس مسئول، ۱۰۵نفر کارشناس ناظر بودند و همچنین ۱۰۰ نفر از سمت مدیریتی خود در سازمان استعفا دادند که شامل دو مدیرکل استان، ۸ معاون استان، ۱۲ رئیس اداره استان و ۱۹ کارشناس مسئول ۵۹کارشناس ناظر بودند.

این خبر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید: