سومین اهدای عضو سیرجان با ایثارگری خانواده زنده‌یاد موسوی نسب سیرجانی، رقم خورد. به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی سیرجان با رضایت خانواده زنده‌یاد سیدعلی موسوی‌نسب شهروند سیرجانی، سومین اهدای عضو خانواده سیرجانی در امسال انجام شد. این مرد ۶۴ ساله که هفته گذشته برای حضور مهمانی به رفسنجان سفر می‌کند با عارضه قلبی […]

سومین اهدای عضو سیرجان با ایثارگری خانواده زنده‌یاد موسوی نسب سیرجانی، رقم خورد.

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی سیرجان با رضایت خانواده زنده‌یاد سیدعلی موسوی‌نسب شهروند سیرجانی، سومین اهدای عضو خانواده سیرجانی در امسال انجام شد.

این مرد ۶۴ ساله که هفته گذشته برای حضور مهمانی به رفسنجان سفر می‌کند با عارضه قلبی به بیمارستان علی ابن ابی‌طالب (ع) رفسنجان منتقل شده و در پی آن دچار سکته مغزی شده است.

براساس این گزارش پس از اثبات مرگ مغزی به بیمارستان شیراز منتقل و این هفته با رضایت خانواده آن مرحوم، کبدش به بیمار نیازمند دریافت عضو در بیمارستان شیرار پیوند زده شد تا به یک نفر دیگر زندگی دوباره بخشند.

خانواده مرحوم موسوی نسب این اهدا را هدیه‌ای برای باقیات و صالحات پدر خود می‌دانند.

پس از این عمل شایسته تمامی اعضا این خانواده نیز کارت اهدا عضو دریافت کردند.