سرهنگ علی آباده‌ای در کلانتری ۱۳ سیرجان یک بهله سارگپه و حسین خالقجو یک بهله جوجه دلیجه را تحویل این اداره محیط زیست دادند. صادق خزیمه مسئول روابط عمومی اداره حفاظت محیط زیست گفت؛ یک بهله سارگپه درحالی که ناتوان و بی‌رمق بود تحویل کلانتری ۱۳ داده می‌شود. وی افزود: همچنین یک بهله جوجه دلیجه […]

سرهنگ علی آباده‌ای در کلانتری ۱۳ سیرجان یک بهله سارگپه و حسین خالقجو یک بهله جوجه دلیجه را تحویل این اداره محیط زیست دادند.

صادق خزیمه مسئول روابط عمومی اداره حفاظت محیط زیست گفت؛ یک بهله سارگپه درحالی که ناتوان و بی‌رمق بود تحویل کلانتری ۱۳ داده می‌شود.

وی افزود: همچنین یک بهله جوجه دلیجه که در کوچه‌ای رها شده بود از سوی حسین خالقجو پیدا شد و این پرندگان که دچار ضعف جسمی شده بودند به مرکز مراقبت‌های موقت حیات وحش واقع در اداره حفاظت محیط زیست سیرجان منتقل شدند تا ضمن رسیدگی زیر نظر دامپزشک حیات وحش در سلامت کامل به طبیعت بازگردند.