هر سکه تمام بهار آزادی امروز یک میلیون و ۹۹۱ هزار تومان خرید و فروش شد!

هر سکه تمام بهار آزادی امروز یک میلیون و ۹۹۱ هزار تومان خرید و فروش شد!

  • نویسنده : محمدعلی رجبی
  • منبع خبر : فارس