معاون توسعه کار آفرینی و اشتغال وزارت تعاون کارو رفاه اجتماعی درسیرجان گفت : همکاری و هماهنگی بین بخشی زمینه ساز اشتغال و رونق اقتصادی و به صفر رساندن نیروی کار غیر قانونی دراستان کرمان است. عیسی منصوری در جلسه ستاد راهبردی اقتصاد مقاومتی وکارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان سیرجان با بیان اینکه بهبود […]

معاون توسعه کار آفرینی و اشتغال وزارت تعاون کارو رفاه اجتماعی درسیرجان گفت : همکاری و هماهنگی بین بخشی زمینه ساز اشتغال و رونق اقتصادی و به صفر رساندن نیروی کار غیر قانونی دراستان کرمان است.

عیسی منصوری در جلسه ستاد راهبردی اقتصاد مقاومتی وکارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان سیرجان با بیان اینکه بهبود فضاهای کسب و کارمنطقه ای نیازمند هماهنگی بین بخشی است تا در اشتغال به نتیجه برسیم تصریح کرد: اگر هماهنگ عمل شود و همه نهادها وظایف خود را خوب انجام دهند نیروی کار غیر قانونی در استان کرمان کم می شود و به صفر می رسد و این طرح تا سه ماه آینده در استان کرمان اجرا می شود .

وی با تاکید برحفظ موفقیت ها و دستاوردهای موجود گفت: استان کرمان و شهرستان سیرجان درحوزه اشتغال و اقتصاد موفق بوده و خوب عمل کرده و با وجود معین های اقتصادی الگوی خوبی برای بحث اشتغال است.

دراین جلسه سلطانی زاده مدیر عامل شرکت معدنی توسعه آهن فولاد سیرجان هم اعلام کرد : این واحد صنعتی بعنوان معین اقتصادی بخش مرکزی شهرستان ، ۱۵۰ واحد صنعتی راکد و نیمه فعال را از اعتبارات بانکی خود برای دریافت ۴۰۰ میلیارد ریال تسهیلات معرفی کرده است.