ماموران مبارزه با مواد مخدر سیرجان از یک دستگاه اتوبوس ، ۲۷ کیلوگرم و ۶۰۰ گرم هروئین کشف کردند. فرمانده نیروی انتظامی سیرجان گفت : طی ۴۸ ساعت مراقبت محورها ، صبح امروز کشف هروئین در سیرجان از اتوبوسی در محور کرمان ۲۷ کیلوگرم و ۶۰۰ گرم هروئین کشف و ۳ نفر متهم و یک […]

ماموران مبارزه با مواد مخدر سیرجان از یک دستگاه اتوبوس ، ۲۷ کیلوگرم و ۶۰۰ گرم هروئین کشف کردند.

فرمانده نیروی انتظامی سیرجان گفت : طی ۴۸ ساعت مراقبت محورها ، صبح امروز کشف هروئین در سیرجان از اتوبوسی در محور کرمان ۲۷ کیلوگرم و ۶۰۰ گرم هروئین کشف و ۳ نفر متهم و یک دستگاه خودرو سواری تحویل مقامات قضایی شد.

سرهنگ محمد رضا ایران نژاد افزود : کلانتری هما شهرِ سیرجان هم موفق شد ۲۰ گرم شیشه و ۴۷۵ گرم هروئین ازخودرو سواری کشف و در این رابطه ۳ نفر متهم را دستگیر کند.

وی همچنین از کشف کارگاه زیر زمینی تهیه مشروبات الکلی در روستای دولت آباد سیرجان خبرداد .

در این رابطه دو نفر متهم هم دستگیر وتحویل مقامات قضایی شهرستان شده اند .