مدیر اکتشافات و توسعه معادن شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر سیرجان گفت: برنامه امسال شرکت، انجام ۴۰ هزار متر حفاری در منطقه گل‌گهر و سایر مناطق کشور است که تاکنون ۲۵درصد از این میزان معادل ۱۰هزار متر حفاری از برنامه پیش‌بینی شده انجام شده است. حسین اکبری افزود: ۲۵ هزار متر حفاری در منطقه گل‌گهر […]

مدیر اکتشافات و توسعه معادن شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر سیرجان گفت: برنامه امسال شرکت، انجام ۴۰ هزار متر حفاری در منطقه گل‌گهر و سایر مناطق کشور است که تاکنون ۲۵درصد از این میزان معادل ۱۰هزار متر حفاری از برنامه پیش‌بینی شده انجام شده است.

حسین اکبری افزود: ۲۵ هزار متر حفاری در منطقه گل‌گهر سیرجان و ۱۵ هزار متر حفاری در سایر مناطق کشور پیش بینی و هدف گذاری شده است. ‌

وی اظهار داشت: با توجه به این که انعقاد قراردادهای مربوطه در خردادماه اتفاق افتاد، این شرکت با حفاری ۱۰ هزار متر از برنامه عقب نیست و به نظر می رسد بتوانیم تا پایان سال به هدف خود دست یابیم.

مدیر اکتشافات و توسعه معادن شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر سیرجان گفت: اهداف اکتشافی که این شرکت پیگیری می کند، تنها منحصر به منطقه سیرجان نیست، بلکه بخش کوچکی از آن در سیرجان دنبال می شود.

به گفته وی، با توجه به ظرفیت و بزرگی گل‌گهر، این شرکت در همه نقاط کشور فعالیت داشته و با شرکت‌های بزرگ هم‌تراز خود در زمینه‌های اکتشافات و همچنین مشاوره همکاری دارد.

اکبری اظهار داشت:‌ فعالیت جدی که اکنون از سوی این شرکت پیگیری می شود، حفاری در منطقه گل‌گهر است.

وی ادامه داد:‌ شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر سیرجان متشکل از ۶ معدن بزرگ به وسعت حدود ۷۵ کیلومتر مربع است، اما علامت سئوال هایی همچنان وجود دارد که آیا ذخایر این شرکت محدود به همین معادن با عمق فعلی است یا خیر؟ ‌ لذا با اطلاعاتی که جمع آوری کرده ایم، پاسخگویی به این پرسش ها را در دستور کار داریم.

این خبر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید: