جلسه هماهنگی گرامی داشت روز خبرنگار به ریاست سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان سیرجان و با حضور جمعی از مسئولان شهرستان برگزار شد. به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه سیرجان ، محمودآبادی در این جلسه با اشاره به اهمیت مقام خبرنگار گفت: حجم و تعداد روزنامه های شهرستان زیاد است ولی متاسفانه محتوای تولیدی نسبت به […]

جلسه هماهنگی گرامی داشت روز خبرنگار به ریاست سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان سیرجان و با حضور جمعی از مسئولان شهرستان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه سیرجان ، محمودآبادی در این جلسه با اشاره به اهمیت مقام خبرنگار گفت: حجم و تعداد روزنامه های شهرستان زیاد است ولی متاسفانه محتوای تولیدی نسبت به سال های گذشته افت پیدا کرده در حدی که عنوان «شهر رسانه ای» سیرجان به سمت شعار رفته است تا عمل .
وی افزود: با این حال به دلیل شان و جایگاه ویژه خبرنگاران و به ویژه خبرنگاران شهید بایستی روز خبرنگار را با شکوه هرچه تمام تر گرامی داشت.
سرپرست فرمانداری ویژه سیرجان رسالت خبرنگاری را رسالتی عظیم عنوان کرد و گفت: خبرنگار باید مستقل باشد. اولین هدف روزنامه نگاری مردم هستند و اگر خبرنگاری نتواند مردم را اقناع کند عملا کاری انجام نداده است. لذا ملاک و معیار سنجش عملکرد یک خبرنگار مردم هستند. خبرنگار باید زبان گویای مردم و چشم بینای آنان باشد.
وی خاطر نشان کرد: خبرنگاری در نوع خود یک ایثار و گذشت است و خبرنگاری که بر اساس منافع دیگران قلم بزند رسالت خود را زیر سوال برده. خبرنگار خوب و شریف کسی است که قضاوت را بر عهده توده مردم بگذارد چرا که رسالت یک خبرنگار واقعی تنویر افکار عمومی است.
محمودآبادی افزود: این جلسه به منظور تجمیع برنامه تمامی ارگان ها، نهادها و شرکت های خصوصی برای گرامی داشت روز خبرنگار است. تا همگی در قالب یک تن واحد برنامه ای جامع همراه با بعد آموزشی و تکریم مقام خبرنگار برگزار کنیم تا هم از پراکندگی برنامه ها جلوگیری شود و هم آنطور که شایسته خبرنگاران واقعی و فعال است از آنها تجلیل به عمل آید . مراحل بعدی جلسات هماهنگی ویژه این روز به اطلاع همگان خواهد رسید.

این خبر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید: