رئیس اداره بهره‌برداری سد بافت از ذخیره ۳۰ میلیون مترمکعب آب در سد بافت خبر داد. رسول زمانی با اشاره به اینکه گنجایش سد بافت ۴۰ میلیون مترمکعب است، اظهار کرد: در حال حاضر حجم آب موجود در مخزن این سد ۳۰.۲ میلیون مترمکعب است که چهار میلیون مترمکعب از مخزن در رهاسازی اخیر خالی […]

رئیس اداره بهره‌برداری سد بافت از ذخیره ۳۰ میلیون مترمکعب آب در سد بافت خبر داد.

رسول زمانی با اشاره به اینکه گنجایش سد بافت ۴۰ میلیون مترمکعب است، اظهار کرد: در حال حاضر حجم آب موجود در مخزن این سد ۳۰.۲ میلیون مترمکعب است که چهار میلیون مترمکعب از مخزن در رهاسازی اخیر خالی شد.

وی ادامه داد: اگر این حجم آب تخلیه نمی‌شد و بارندگی شدید اتفاق می‌افتاد روستاهای زیردست سد بافت دچار آسیب می‌شدند.

رئیس اداره بهره برداری سد بافت با بیان اینکه مردم در خصوص کمبود آب نگرانی نداشته باشند، گفت: با ذخیره فعلی سد، آب مورد نیاز کشاورزی، زیست‌محیطی، صنعت و شرب مردم بدون هیچ دغدغه و نگرانی طی الی سه چهار سال آینده حتی اگر خشک سالی شدید داشته باشیم هم تأمین می‌شود.

وی گفت: این نوید را به مردم شهرستان بافت می‌دهم که هیچ نگرانی در آینده نخواهیم داشت و پیش‌بینی می‌شود که در یک ماه آینده آورد مناسبی به سد خواهیم داشت.

زمانی تصریح کرد: در اثر خروجی آب از سد بافت مشکل طعم آب آشامیدنی منطقه در صورتی که متأثر از سد بود باشد رفع و کیفیت آب ارتقا می‌یابد.

  • منبع خبر : مهر