سرخک

۰۹آبان
چندین مورد سرخک در شهرستان سیرجان شناسایی و رهگیری شده است
دکتر موقری پور:

چندین مورد سرخک در شهرستان سیرجان شناسایی و رهگیری شده است

واکسیناسیون تکمیلی سرخک، سرخجه و اوریون با هدف پیشگیری از شیوع احتمالی این بیماری ها به علت تردد اتباع خارجی از دیروز ۸ آبان تا ۲۱ آبان ۱۴۰۰ به مدت دو هفته در جنوبشرق کشور آغاز شده است. به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سیرجان دکتر محمد موقری پور از […]

۰۴آبان
طرح واکسیناسیون تکمیلی سرخک و سرخچه اجرا می شود
مدیر گروه بیماری‌های دانشکده علوم پزشکی اعلام کرد:

طرح واکسیناسیون تکمیلی سرخک و سرخچه اجرا می شود

به منظور حذف زنجیره انتقال بیماری های ویروسی سرخک و سرخجه؛ طرح واکسیناسیون تکمیلی(MMR) از ۸ آبان ماه ۱۴۰۰ در شهرستان سیرجان هم زمان با استان های جنوب شرق کشور اجرا می شود. در این طرح به تمامی کودکان ۹ ماهه تا ۷ ساله ایرانی و تبعه افغانستان، یک دوز واکسن(MMR) جدا از برنامه معمول […]